About us

Ahojte,

volám sa Petra a som kreatívna riaditeľka CORD DECKER / módna návrhárka / Star Wars fanušik / milovník zvierat, ktorá sa narodila a vyrastala na Slovensku. Odevný dizajn som študovala už na strednej škole v Bratislave a v štúdiu na univerzite som pokračovala v Londýne. Počas štúdia som praxovala u Alexander McQueen, Hussein Chalayan v Puma a Sveku. Po absolvovaní postgraduálu na Central Saint Martins, som pracovala ako asistentka konštruktéra / asistenka návrhára v Londýne. V Miláne som ukončila magisterské štúdium - módny dizajn.
 .

CORD DECKER pôsobí nepretržito od leta 2015 a jeho nosnou charakteristikou je modernosť a minimalistický design s príchuťou individuality. Našou hlavnou myšlienkou je byť elegantný v každej situácií a odvážny súčasne k čomu sú navrhnuté aj jednotlivé kolekcie. Všetky doterajšie kolekcie boli navrhnuté osobne k čomu sa kladie aj vysoký dôraz na individuálny prístup k zákazníkovi. Titulná kolekcia Jeseň/Zima 2015/2016, ktorou sa odštartovala cesta módneho štúdia CORD DECKER pôsobí mladistvo s elegantným aspektom a minimalistické potlače vyvažujú moderný vzhľad. Ďalšou navrhnutou kolekciou bola kolekcia Jar/Leto 2016, ktorá sa niesla v duchu plážových zážitkov, ktoré zachytávajú volnosť a vzdušnosť jednotlivých šiat z tejto kolekcie. Pokračovanie po úspešnej kolekcií Jeseň/Zima 2015/2016 nenechalo na seba dlho čakať a kolekcia Jeseň/Zima 2016/2017 bola navrhnutá minimalisticky s odvážnymi a netradičnými materiálmi. Zatiaľ posledná kolekcia, no najviac vystihujúca modernitu ženy, zachytávajúca ženský pôvab s jej potrebami a túžbami, je aktuálna kolekcia Jar/Leto 2017, ktorú už nájdete dostupnú na našom online obchode.

 

Keďže módne štúdio CORD DECKER sa nachádza priamo u mňa doma - jedinečnosť a individualita majú svoj opodstatnený a reálny základ a mojou hlavnou prioritou naďalej ostáva najmä lokálna produckia v malých množstvách a podporovanie miestneho módneho priemyslu s celosvetovou kvalitou.

 

Aj naďalej môžete využívať služby ponúkané v sekcii Studio. V Studio sa dizajnuje oblečenie šité na mieru, ktoré vytvorím podľa Vášho želania s moderným strihom, ktoré predstavuje CORD DECKER, pre každú spoločenskú udalosť a príležitost. Viac informácií nájdete v sekcii Studio na hlavnej stránke.  

Som otvorená pre akúkoľvek formu spoluprácu-freelance work, stylistom a fotografom, ale aj ponúkam stáž v štúdiu, či už so študentom alebo módnym navrhárom, ktorý ma môžu kontaktovat na info@corddecker.com
S láskou 
Petra
.
 Hola!
My name is Petra and I am a creative director of CORD DECKER / fashion designer / Star Wars fan / animal lover, who was born and raised in Slovakia. I studied fashion design at a secondary school in Bratislava and I continued at the university in London. During my studies I did my intership at Alexander McQueen, Hussein Chalayan and Puma. After my BA graduation I studied post-graduate at Central Saint Martins and I worked as a pattern maker / an assistant designer in London. In Milan, I finished my MA degree in fashion design.
.

CORD DECKER operates continuously since the summer of 2015, and its key properties is modernity and minimalist design with the flavor of individuality. Our main idea is to be graceful in every situation and at the same time daring to which are designed individual collections. All previous collections have been designed with great emphasis on individual approach to customers. Introductory Collection Autumn / Winter 2015/2016, which kicked off the fashion journey for CORD DECKER was designed with youthful, yet sleek and minimalist aspect of digital printing balancing modern look. Another tailored collection of Spring / Summer 2016, which was marked by the spirit of beach experiences that capture individual freedom and airiness of dresses and we continued designing our experimental collection Fall / Winter 2015/2016 -designed with minimalist and bold, unconventional materials. The most recent and the most modern, enhancing femininity, which completely captures the woman charm with our needs and desires is current Spring / Summer collection 2017, which is already available on our online store.

Since the fashion studio CORD DECKER is right at my home - uniqueness and individuality are justified on realistic basis and my main priority remains to produce locally in small quantities and promoting domestic fashion industry with world-wide quality.

 

You can still continue to use the services offered in the Studio section. In the Studio you can choose tailor-made clothes which are created based on your requirements with a modern cut, which represents CORD DECKER, for any social occasion and event. For more information see section Studio on the main page.


I'm open to any form of cooperation with the freelancers, stylists and photographers, but I also offer internships in the studio, whether with students or graduated fashion designers who can contact me on info@corddecker.com.

With Love

Petra